Elektronický lékařský záznam

MECTA EMR © je databázový software speciálně navržený pro použití v ECT. Tento software výrazně rozšiřuje možnosti zařízení MECTA ECT. Software MECTA EMR může komunikovat se zařízením ECT MECTA Sigma a lze jej použít s jedním samostatným počítačem nebo v síti k připojení více pracovních stanic nebo zařízení MECTA. MECTA EMR zobrazuje a elektronicky ukládá fyziologická monitorovací data získaná během ECT (až 7 stop), aniž by bylo nutné tisknout nebo ukládat záznamy na termotiskárně. 

Parametry stimulu a další klíčová data se automaticky ukládají do databáze EMR bez jakéhokoli zásahu uživatele. Informace v databázi jsou pro každého pacienta organizovány podle průběhu léčby, sezení a stimulace v rámci sezení. Informace v databázi lze flexibilně vyhledávat a exportovat do aplikace Excel nebo textových souborů pro další analýzu. 

MECTA EMR umožňuje zrcadlení LCD na zařízení MECTA Sigma na jednom nebo více externích počítačových monitorech. Všechny parametry, záznamy fyziologických signálů a volitelná pole definovaná uživatelem, se automaticky zaznamenávají pro každý výboj, při každém ošetření. Tyto informace lze zahrnout do různých zpráv, které lze začlenit do NIS.

Freeze-Frame-Wide-Shot-MECTA-Sigma-1-scaled