Termopapír

Tento termopapít se doporučuje a specifikuje pro zařízení Sigma, aby se zajistil správný záznam monitorovacích kanálů zapisovačem grafů.

graf-oříznutí papíru