Testovací boxy

Testovací box impedance

ZKUŠEBNÍ BOXY SIGMA

Box dynamického zatížení se používá k testování stimulačních kabelů pro Σigma ak provedení testů funkčního výkonu v servisní příručce. Je to dynamické, protože když je stimulační kabel nebo kabel ruční elektrody připojen k boxu dynamického zatížení, bude impedance 1800 ohmů, ale když je stimul skutečně dodán do boxu dynamického zatížení, bude to 300 ohmů (podobně jako skutečný pacient). Dynamic Load Box má také interní dělič 300: 1, který se připojuje ke konektoru BNC, takže jej lze připojit k osciloskopu a sledovat výstupní vlnovou křivku. Lze jej také použít k ověření kalibrace Σigmy.

Testovací box fyziologických signálů

ZKUŠEBNÍ BOXY SIGMA

Senzorová testovací skříňka se používá s přístrojem Σigma k testování kabelů pro monitorování pacientů pomocí bezpečnostních vodičů a k provádění testů funkčního výkonu v servisní příručce. Je nakonfigurován pro testování až čtyř monitorovacích kanálů EEG, jednoho monitorovacího kanálu EKG a jednoho monitorovacího kanálu EMG současně. Po připojení ke generátoru signálu lze testovací box senzoru použít také k ověření kalibrace kanálu senzoru. Nastavením rekordéru grafu na maximální zisk bude signál vytištěný na papíře grafu v plném měřítku, pokud bude kalibrace správná. Tento postup je podrobně popsán v testech funkčního výkonu.